Anonimni Narkomani Srbija
12koraka

Dok smo se drogirali, stvarnost je bila toliko bolna, da nam je draži bio zaborav. Pokušavali smo da svoj bol držimo u tajnosti. Izolovali smo se i živeli u zatvoru koji smo gradili samoćom. U takvom očajanju, potražili smo pomoć u NA. Kada dođemo u NA, mi smo fizički, mentalno i duhovno upropašteni. Toliko dugo živimo sa bolom, da smo spremni na sve samo da ostanemo čisti.

12tradicija

Pažljivo čuvamo ono što imamo, jer kao što ličnu slobodu dobijamo kroz program Dvanaest koraka, tako sloboda grupe izvire iz naših tradicija. Dok je ono što nas veže jače od onoga što nas razdvaja, sve će biti dobro

NA Srbija 2007 - 2023